×

Trøndelag i Tall 2018

Opprettet: 21.11.2018 , Sist Endret: 21.11.2018

Trøndelag i tall er en del av kunnskapsgrunnlaget for fylkesplan for Trøndelag og for andre planprosesser som pågår på fylkeskommunalt nivå i Trøndelag. Samtidig skal heftet kunne brukes som en del av kunnskapsgrunnlaget for planleggingen som foregår i kommunene i Trøndelag. Derfor er det lagt vekt på å presentere data på kommunenivå så langt det er mulig, samt tidsserier som viser utvikling over tid»


Heftet inneholder tall og fakta om: Befolkning, skole og utdanning, arbeids-  og næringsliv, klima og energi, samferdsel, kultur, og folkehelse.

Rapporten ligger her.


Fant du det du lette etter?