×

Inngrepsoversikt for Sør-Trøndelag og Hedmark reinbeiteområde

Opprettet: 10.10.2018 , Sist Endret: 19.09.2019

Digital inngrepsoversikt for Sør-Trøndelag og Hedmark reinbeiteområde fra 2013 er tilgjengelig i egen innsynsløsning.


De ulike inngrepsdata er sammenstilt i et eget kart og kan kobles direkte opp mot tema fra Reindriftsforvaltningen (WMS); årstidsbeiter, flytteleier mv.  Oversikten utgjør kunnskapsgrunnlag for kommunal og regional planlegging.

http://stfk-gis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d17acf6451454398b6200ffd8c302384

Du kan se på tegnforklaring, legge til ulike kartlag og endre bakgrunnskart ved å benytte verktøyknappene oppe til høyre i løsningen.   


Fant du det du lette etter?