×

OBS! Innholdet i denne portalen blir ikke oppdatert. Vi jobber med en ny løsning, som blir lansert i løpet av 2019.

Trøndelag.ressursportal.no gir tilgang til lovverk, statlige styringssignaler, statistikk, samling av dokumenter, lenker til andre statistikk- og informasjonssider, veiledere m.m

OBS! Innholdet i denne portalen blir ikke oppdatert. Vi jobber med en ny løsning, som blir lansert i løpet av 2019.

Ressursportal.no er lansert som nasjonal portal for kvalitetsreformen Leve hele livet.


Diagrampaneler - lett tilgjengelig statistikk i regneark

22.03.2019 kl. 09.59
For å gjøre statistikk tilgjengelig har vi laget noen regneark som inneholder ta...

Trøndelag i Tall 2018

21.11.2018 kl. 10.38
Trøndelag i tall er en del av kunnskapsgrunnlaget for fylkesplan for Trøndelag ...

Inngrepsoversikt for Sør-Trøndelag og Hedmark reinbeiteområde

10.10.2018 kl. 13.11
Digital inngrepsoversikt for Sør-Trøndelag og Hedmark reinbeiteområde fra 2013 e...

Oppdaterte tall for statistikk helse og omsorg

13.08.2018 kl. 09.33
Ressursportalens diagrammotor for fagområde helse og omsorg er oppdatert med 201...

Befolkningsprognoser for perioden 2018 til 2040. Vi passerer en halv million trøndere i 2032.

26.06.2018 kl. 11.50
SSB lager befolkningsprognoser for landets kommuner og fylkeskommuner hvert andr...

KOSTRA nøkkeltall

18.06.2018 kl. 14.13
SSB har lansert den nye nettløsningen KOSTRA nøkkeltall. KOSTRA nøkkeltall gir o...

Finansielle nøkkeltall for et samlet Trøndelag fylke

15.05.2018 kl. 08.46
Nå i ny kartvisning.

Bli bruker av Ressursportalen

01.11.2016 kl. 09.37
Det er en fordel å registrere seg som bruker av ressursportalen.

Slik bruker du ressursportalen

21.06.2016 kl. 11.12
Beskrivelse av hvordan portalen er strukturert, hvordan du kan hente ulike typer...